Thủ tục bảo hộ kịch bản chương trình

Theo luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung 2009) thì bảo hộ kịch bản chương trình cũng nằm trong danh mục được bảo hộ, cụ thể là nằm trong phần bảo hộ về quyền tác giả.

Kịch bản chương trình có thể là kịch bản phim, hài, kịch Gameshow…và các loại hình nghệ thuật khác được thể hiện dưới dạng văn bản đánh máy hoặc là chữ viết. Khi chủ sở hữu đăng ký bản quyền tác giả kịch bản, người đăng ký sẽ được bảo hộ kịch bản chương trình độc quyền đó.Từ đó chủ sở hữu sẽ có quyền tài sản đối với tác phẩm kịch bản đã được bảo hộ đó. Nếu có các chủ thể khác có tranh chấp thì chủ thể có đăng kí bảo hộ sẽ được pháp luật bảo vệ. Chủ sở hữu không cần phải chứng minh gì thêm về việc tác phẩm đó là của mình.

Bảo hộ kịch bản chương trình mới ra đời trong những năm gần đây khi mà nền điện ảnh nước nhà có sự khởi sắc. Nhu cầu thụ hưởng về giá trị tinh thần ngày càng cao.Đồng thời khi mà trào lưu giải trí của đông đảo người dân gần giống nhau. Các nhà làm phim, làm kịch bản chương trình cũng đua nhau theo thị hiếu người tiêu dùng. Có thể vì lợi nhuận, nếu thấy một kịch bản nào đó nổi tiếng họ cũng bắt chước theo, nhiều nhà sản xuất như vậy dẫn đến tác giả đầu tiên sáng tạo ra kịch bản đó bị thiệt thòi, còn những những nhà sản xuất khác thì chỉ đợi và sao chép.  Do đó việc bảo hộ kịch bản chương trình là một sự tiến bộ của pháp luật nước nhà. Để bảo đảm quyền lợi của các nhà sản xuất, tránh ăn cắp bản quyền.

Việc đăng ký bảo hộ kịch bản chương trình là một nội dung được pháp luật quy định và phải thực hiện theo đúng thủ tục đó mới được bảo hộ:

Hình thức đăng kí bảo hộ: Tác phẩm sẽ được  bảo hộ dưới dạng kịch bản chương trình. Cơ quan cấp đăng kí  bảo hộ kịch bản chương trình là cục bản quyền tác giả thuộc Bộ văn hóa thể thao và du lịch. Khi đến đăng kí thì chủ sở hữu cần mang theo chứng minh thư bản sao, kịch bản chương trình đóng trên giấy, đóng thành quyển số lượng là hai quyển. Khi đến sẽ được cơ quan đăng kí cho mẫu đơn để điền.Cuối cùng là đợi nhận kết quả, khoảng 15 ngày sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ sẽ được nhận giấy chứng nhận bảo hộ kịch bản chương trình.

Bảo hộ kịch bản chương trình là bước đi mới cho việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, để các tác phẩm nghệ thuật nói chung và kịch bản chương trình nói riêng được bảo vệ một cách chính đáng, hợp pháp.

PHAN LAW VIETNAM

Hotline: 1900.599.995 – 0794.80.8888 

Email: info@phan.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *