Tầm quan trọng của việc đăng ký bảo hộ sáng chế

Sáng chế là giải pháp kĩ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Bảo hộ sáng chế được cấp bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện về tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp và không thuộc đối tượng bị loại trừ.

Bảo hộ sáng chế là một lợi thế tốt cho chủ sở hữu nhằm khai thác và sử dụng độc quyền trong thời hạn đến 20 năm.

Hơn nữa việc bảo hộ sáng chế có thể mang lại nhiều lợi ích và hạn chế việc ăn cắp sáng chế, cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường.

Dưới đây là một số tầm quan trọng của việc đăng ký bảo hộ sáng chế hiện nay:

Nâng cao vị thế trên thị trường

Nhờ bằng sáng chế độc quyền, chủ sở hữu có quyền ngăn cấm người khác sử dụng sáng chế của mình với mục đích thương mại. Qua đó, có thể làm giảm cạnh tranh, tạo vị thế tốt hơn cho doanh nghiệp sở hữu những độc quyền sáng chế đó.

tam-quan-trong-cua-viec-dang-ky-bao-ho-sang-che
Tầm quan trọng của việc đăng ký bảo hộ sáng chế – Ảnh PLV

Lợi nhuận đầu tư cao hơn

Những sáng chế được bảo hộ khi được thương mại hóa sẽ thu được lợi nhuận cao hơn. Hơn nữa còn giảm thiểu được những cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường từ các đối thủ nặng kí.

Cơ hội bán hay li- xăng sáng chế

Nếu không thể tự khai thác sáng chế mà mình sáng tạo ra, chủ sở hữu có thể bán hay li- xăng sáng chế của mình cho công ty khác. Việc lựa chọn cách thức li- xăng tức là sử dụng bằng độc quyền sáng chế để thu phí li- xăng từ những chủ thể được bán li -xăng. Biện pháp này không những tiết kiệm được tiền đầu tư thương mại hóa sáng chế thành sản phẩm mà còn thu được phí li- xăng và tránh được những rủi ro khi cạnh tranh trên thị trường.


PHAN LAW VIETNAM

Hotline: 1900.599.995 – 0794.80.8888 

Email: info@phan.vn