Làm thế nào để đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp?

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được xem là một phương diện để phân

Read more

Tại sao phải đăng ký bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp

Tầm quan trọng của việc bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là không thể phủ nhận. Đăng ký bảo hộ

Read more

Tên thương mại là gì?

Tên thương mại(Tradenames) là khái niệm phổ biến trong hoạt động kinh doanh tuy nhiên không phải ai cũng có

Read more

Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp được xác lập trên cơ sở quyết định cấp

Read more
Translate »