Giải pháp hữu ích có phải là sáng chế không?

Bên cạnh khái niệm sáng chế, theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ thì còn có một khái

Read more

Bảo hộ giải pháp hữu ích

Giống như sáng chế, giải pháp hữu ích cũng là giải pháp kĩ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy

Read more
Translate »