So sánh tên thương mại và chỉ dẫn địa lý

Tên thương mại và chỉ dẫn địa lý là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, trên thực

Read more

Điều kiện để bảo hộ tên thương mại

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt

Read more
Translate »