Quy trình đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Quy trình đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp được Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành và trải qua nhiều gia đoạn khác nhau nhằm đảm bảo kiểu dáng công nghiệp nhằm đảm bảo kiểu dáng công nghiệp được đăng ký có tính mới và sáng tạo theo quy định của pháp luật. Để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp phải trải qua 5 giai đoạn cụ thể như sau:

Giai đoạn 1: Chuẩn bị hồ sơ

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bao gồm các tài liệu sau đây:

  • Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;
  • Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện kiểu dáng công nghiệp;
  • Tài liệu chứng minh nhân thân cuả chủ sở hữu;
  • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

Trên đây là một số tài liệu cần thiết để đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, tùy theo từng trường hợp cụ thể mà sẽ có những yêu cầu khác nhau về tài liệu để làm hồ sơ đăng ký. Mọi thắc mắc về đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, vui lòng liên hệ Phan Law Vietnam để được tư vấn.

Giai đoạn 2: Thẩm định hình thức

Là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức, về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn để từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ. Nếu đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo chấp nhận đơn còn nếu không sẽ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn. Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Giai đoạn 3: Công bố đơn hợp lệ

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được chấp nhận là hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. Nội dung công bố đơn đăng ký là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp.

quy-trinh-dang-ky-bao-ho-kieu-dang-cong-nghiep
Quy trình đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp – Ảnh PLV

Giai đoạn 4: Thẩm định nội dung:

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ và xác định phạm vi bảo hộ tương ứng. Thời hạn thẩm định nội dung đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là 7 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Giai đoạn 5: Quyết định cấp văn bằng bảo hộ

Căn cứ vào kết quả thẩm định nội dung, nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, thì Cục Sở hữu trí tuệ thông báo cho Người nộp đơn kết quả thẩm định và yêu cầu nộp lệ phí đăng bạ, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp, lệ phí công bố Văn bằng bảo hộ.

Nếu Người nộp đơn nộp các lệ phí nêu trên, thì Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành các thủ tục cấp Văn bằng bảo hộ cho Người nộp đơn, đăng bạ và công bố Văn bằng bảo hộ. Nếu Người nộp đơn không nộp lệ phí theo yêu cầu, thì đơn coi như bị rút bỏ.

PHAN LAW VIETNAM

Hotline: 1900.599.995 – 0794.80.8888 

Email: info@phan.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *