Những khái niệm của pháp luật về tác phẩm điện ảnh

Theo Điều 4 Luật Điện ảnh thì tác phẩm điện ảnh là sản phẩm nghệ thuật được biểu hiện bằng hình ảnh động kết hợp với âm thanh và các phương tiện khác theo nguyên tắc của ngôn ngữ điện ảnh. Phim cũng là một tác phẩm điện ảnh, nó bao gồm: Phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình.

Điện ảnh là loại hình nghệ thuật tổng hợp gắn liền với phương thức sản xuất công nghiệp. Tác phẩm điện ảnh được sản xuất và công chiếu với mục đích là giáo dục tư tưởng chính trị, đời sống tình cảm, nâng cao dân trí và trình độ thẩm mĩ, góp phần đáp ứng nhu cầu chính đáng trong sinh hoạt văn hoá và tinh thần của mỗi cá nhân trong cộng đồng.

Hoạt động điện ảnh bao gồm 03 lĩnh vực chủ yếu:

– Sản xuất phim;

– Phổ biến phim (phát hành phim và chiếu phim);

– Xuất, nhập khẩu phim.

Hoạt động điện ảnh không mang tính chất kinh doanh đơn thuần và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trên là loại doanh nghiệp hoạt động công ích.

Để những tác phẩm điển ảnh được đến tay người tiêu dùng thì cần có sự góp mặt của nhiều đơn vị tham gia, gọi là các cơ sở điện ảnh. Đây là cơ sở do tổ chức, cá nhân thành lập, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phim, phát hành phim, phổ biến phim theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

khai-niem-phap-luat-tac-pham-dien-anh
Những khái niệm của pháp luật về tác phẩm điện ảnh – Ảnh PLV

Theo Điều 12 Luật Điện ảnh thì cơ sở điện ảnh gồm:

  1. Cơ sở sản xuất phim
  2. Cơ sở dịch vụ sản xuất phim
  3. Cơ sở in sang, nhân bản phim
  4. Cơ sở bán, cho thuê phim
  5. Cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu phim
  6. Cơ sở chiếu phim
  7. Cơ sở điện ảnh khác theo quy định của pháp luật.

Trong đó, các đơn vị chính yếu tham gia trong việc cung cấp tác phẩm điện ảnh là:

– Sản xuất phim: Quá trình tạo ra tác phẩm điện ảnh từ kịch bản văn học đến khi hoàn thành bộ phim.

– Phát hành phim: Quá trình lưu thông phim thông qua hình thức bán, cho thuê, xuất khẩu, nhập khẩu.

– Phổ biến phim: Đưa phim đến công chúng thông qua chiếu phim, phát sóng trên truyền hình, đưa lên mạng Internet và phương tiện nghe nhìn khác.

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp tác phẩm điện ảnh như thế này gọi chung là doanh nghiệp điện ảnh. Họ làm việc theo quy định của Luật Điện ảnh, Luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.


PHAN LAW VIETNAM

Hotline: 1900.599.995 – 0794.80.8888 

Email: info@phan.vn