Điểm giống nhau giữa tên thương mại và nhãn hiệu

Nhãn hiệu và tên thương mại là hai đối tượng hoàn toàn khác nhau theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, chúng cũng có những những điểm giống nhau nhất định về mặt hình thức cho nên gây ra sự nhầm lẫn trong thực tế.

Theo Khoản 21 Điều 4 Luật SHTT sửa đổi bổ sung năm 2009: “Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh  để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh

Còn theo Khoản 16 Điều 4 Luật SHTT sửa đổi bổ sung năm 2009: “Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau”.

giong-nhau-ten-thuong-mai-va-nhan-hieu
Điểm giống nhau giữa tên thương mại và nhãn hiệu – Ảnh PLV

Giống nhau

– Là các chỉ dẫn thương mại xuất hiện trên hàng hóa, giúp dể dàng phân biệt.

– Là những dấu hiệu nhìn thấy được.

– Có khả năng phân biệt.

– Là công cụ Marketing hiệu quả để quảng cáo sản phẩm, thương hiệu, nâng cao uy tín trên thị trường.

Khác nhau

Nội dung Tên thương mại Nhãn hiệu
Căn cứ xác lập Không cần đi đăng ký. Đăng ký đối với nhãn hiệu thông thường.– Không đăng ký đối với nhãn hiệu nổi tiếng.
Số lượng đăng ký Một chủ thể kinh doanh chỉ có một tên thương mại. Một chủ thể kinh doanh có thể đăng ký và sở hữu nhiều nhãn hiệu.
Phạm vi bảo hộ Bảo hộ trong lĩnh vực hoặc khu vực kinh doanh Bảo hộ phạm vi toàn quốc.
Thời hạn bảo hộ Bảo hộ không xác định thời hạn, chấm dứt khi không còn sử dụng. 10 năm, có thể gia hạn.

Tên thương mại và nhãn hiệu có những điểm giống nhau và khác nhau. Trong đó, nổi bật là điểm chung về chức năng marketing, vai trò dẫn dắt người tiêu dùng, tạo nên độ tín nhiệm và nâng cao sự uy tín của sản phẩm dịch vụ.


PHAN LAW VIETNAM

Hotline: 1900.599.995 – 0794.80.8888 

Email: info@phan.vn