Điều kiện đăng ký bảo hộ sáng chế

Sáng chế là đối tượng được bảo hộ của Quyền sở hữu công nghiệp. Tuy nhiên, không phải sáng chế nào cũng có thể được pháp luật bảo hộ mà chỉ những sáng chế đáp ứng được những điều kiện nhất định mới được bảo hộ. Pháp luật sở hữu trí tuệ đã có những quy định cụ thể về điều kiện đăng ký bảo hộ sáng chế.

————————————————————————————————————————————-

 Có thể bạn quan tâm

Các loại hình bảo hộ

Văn bằng bảo hộ sáng chế được chia thành hai loại đó là Bằng độc quyền sáng chế và Bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Với loại văn bằng bảo hộ sẽ tương ứng với những điều kiện khác nhau:

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện: Có tính mới, Có trình độ sáng tạo, Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây: Có tính mới, Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Sáng chế được bảo hộ nếu có tính mới

Sáng chế được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức bất kỳ hình thức nào ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên và chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó.

Sáng chế không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các trường hợp sáng chế bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật Sở hữu trí tuệ hoặc trường hợp sáng chế được người có quyền đăng ký công bố dưới dạng báo cáo khoa học trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức. Điều này chỉ được áp dụng với điều kiện đơn đăng ký sáng chế được nộp trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố.

Sáng chế được bảo hộ nếu có tính sáng tạo

Sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai dưới bất kỳ hình thức nào ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên, sáng chế đó là một bước tiến sáng tạo, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

Sáng chế được bảo hộ nếu có khả năng áp dụng công nghiệp

Sáng chế được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định.

Một sản phẩm được bảo hộ dưới dạng sáng chế khi và chỉ khi ít nhất có tính mới và có khả năng áp dụng công nghiệp. Do đó, sáng chế được tạo ra sẽ có vai trò rất lớn và người nắm giữ văn bằng bảo hộ sáng chế sẽ nắm giữ lợi thế.

PHAN LAW VIETNAM

Hotline: 1900.599.995 – 0794.80.8888 

Email: info@phan.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *