Dịch vụ nhượng quyền kinh doanh tại Phan Law Vietnam

Nhượng quyền kinh doanh luôn luôn gắn liền với hợp đồng, bản quyền, …các vấn đề pháp lý chuyên sâu. Do đó, không dễ gì để có thể hoàn thành một thương vụ nhượng quyền đảm bảo đúng theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước và sự đàm phán của 2 bên.

Hoạt động nhượng quyền kinh doanh được quy định cụ thể tại Chương VI, Mục 8, Luật Thương Mại 2005. Nó được tiến hành giữa 2 bên:

  • Bên nhượng quyền: Là thương nhân cấp quyền thương mại.
  • Bên nhận quyền: Là thương nhân được nhận quyền thương mại.

Hình thức nhượng quyền kinh doanh là một sự tiến bộ vượt bậc trong nền kinh tế Thế giới. Phát triển theo mô hình này không chỉ giúp cả 2 bên nhượng quyền và nhận quyền có lợi mà còn cùng hỗ trợ nhau phát triển không ngừng.

dich-vu-nhuong-quyen-kinh-doanh-phan-law
Dịch vụ nhượng quyền kinh doanh tại Phan Law Vietnam – Ảnh PLV

Vì sao bạn lựa chọn Phan Law Vietnam trong vấn đề nhượng quyền?

Phan Law Vietnam là đơn vị có uy tín và chuyên nghiệp trong các hoạt động xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ – rủi ro thường hay xảy ra nhất trong hoạt động nhượng quyền thương mại.

Đội ngũ chúng tôi có kinh nghiệm tư vấn nhiều lĩnh vực hợp đồng khác nhau như: đại lý, đào tạo, mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ… đều là những lĩnh vực quan trọng và cần thiết đối với nhượng quyền thương mại. Chuyên viên tư vấn pháp lý với tư duy nhạy bén, nắm bắt tốt các xu hướng phát triển nhượng quyền ở Việt Nam và trên thế giới.

Ngoài ra, Phan Law Vietnam còn có nhiều kinh nghiệm tham gia tư vấn, đàm phán nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam;

Mặt khác, là đại diện sở hữu công nghiệp nên chúng tôi có đầy đủ chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm để hoạch định, xây dựng và bảo vệ các quyền sở hữu trí  tuệ trong hoạt động nhượng quyền thương mại.


PHAN LAW VIETNAM

Hotline: 1900.599.995 – 0794.80.8888 

Email: info@phan.vn