Địa điểm đăng ký bản quyền tác giả

Xã hội ngày càng phát triển kéo theo việc nâng cao tầm hiểu biết của mọi cá nhân nhất là những quyền lợi gắn với chính bản thân. Trong bối cảnh hiện nay, hầu hết mọi người đều nhận thức được tầm quan trọng của việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm. Đăng ký quyền tác giả là biện pháp không chỉ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chính người tạo ra tác phẩm đó mà còn góp phần vào sự phát triển công bằng trong lĩnh vực sáng tác. Câu hỏi được đặt ra là nếu muốn đăng ký quyền tác giả thì đăng ký tại đâu?

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu (Khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ). Đăng ký quyền tác giả là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả nộp đơn và hồ sơ kèm theo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả (Khoản 1 Điều 49 Luật Sở hữu trí tuệ). Đăng ký quyền tác giả là cơ sở rất quan trọng để chứng minh khi có tranh chấp về quyền tác giả. Do đó, chủ sở hữu nên lưu tâm vấn đề này để tự bảo vệ mình. Vậy muốn đăng ký thì đăng ký quyền tác giả ở đâu?

Việc thực hiện đăng ký quyền tác giả nói riêng cũng như thực hiện quyền sở hữu trí tuệ nói chung không được xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác và không được vi phạm các quy định khác của pháp luật có liên quan. Theo quy định tại Điều 51 Luật Sở hữu trí tuệ và Điều 39 Nghị định số 100/2006/NĐ-CP thì cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ quyền tác giả đó là Cục bản quyền tác giả. Theo đó, Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan theo quy định có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp  hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở. Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.

Địa chỉ Cục bản quyền tác giả như sau:

Tại thành phố Hà Nội

Phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, Cục Bản quyền tác giả

Tại thành phố Đà Nẵng

Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP. Đà Nẵng

Tại Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP. Hồ Chí Minh

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả là việc mà tác giả sáng tạo ra tác phẩm nên thực hiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Các cơ quan chức năng có thẩm quyền luôn cố gắng tạo điều kiện để tác giả có thể hưởng quyền chính đáng từ việc bảo hộ quyền tác giả.

Đăng ký bản quyền ngay hôm nay – Vì giá trị to lớn cho mai sau!

LIÊN HỆ NGAY!

* HOTLINE: 1900.599.995

* ĐỊA CHỈ:

– Văn phòng Tp Hồ Chí Minh: 179 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

– Chi nhánh Hà Nội: 70 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

* HOẶC

* HOTLINE: 1900.599.995

* ĐỊA CHỈ:

– Văn phòng Tp Hồ Chí Minh: 179 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

– Chi nhánh Hà Nội: 70 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

* HOẶC

Mọi vấn đề liên quan đến lĩnh vực Bản Quyền, Nhãn Hiệu,

Vui lòng để lại thông tin bên dưới để Phan Law Vietnam có thể trao đổi với Quý khách!

Phan Law VietNam

Translate »