Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Là một đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp, kiểu dáng công nghiệp sẽ được cấp văn bằng bảo hộ nếu đáp ứng được các điều kiện. Việc đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là việc nên làm để chủ sở hữu có thể bảo vệ quyền lợi của mình khi bị xâm phạm. Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp không phải là việc làm bắt buộc nhưng nó cực kì cần thiết ngày nay.


Có thể bạn quan tâm

Quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

  • Tác giả tạo ra kiểu dáng công nghiệp bằng công sức và chi phí của mình;
  • Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác và thỏa thuận đó không trái với quy định.
  • Chính phủ quy định quyền đăng ký đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất – kĩ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước.
  • Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra kiểu dáng công nghiệp thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.

Cũng giống như các đối tượng khác của quyền sở hữu công nghiệp, người trực tiếp sáng tạo ra kiểu dáng công nghiệp sẽ có quyền đăng ký. Đó là tài sản trí tuệ vô hình do sự nghiêm túc trong sáng tạo của họ mà đạt được. Ngoài ra, người có quyền đăng ký như trên có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký.

dang-ky-bao-ho-kieu-dang-cong-nghiep
Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp – Ảnh PLV

Văn bằng bảo hộ

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là văn bằng bảo hộ ghi nhận chủ sở hữu của kiểu dáng công nghiệp, đối tượng, phạm vi và thời hạn bảo hộ. Theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ thì Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp sẽ có thời hạn bảo hộ là 5 năm, có thể xin gia hạn hai lần liên tiếp và mỗi lần không quá 5 năm.

Hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bao gồm các tài liệu sau đây:

  • Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;
  • Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện kiểu dáng công nghiệp;
  • Tài liệu chứng minh nhân thân của chủ sở hữu;
  • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

Trên đây là một số tài liệu cần thiết để đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, tùy theo từng trường hợp cụ thể mà sẽ có những yêu cầu khác nhau về tài liệu để làm hồ sơ đăng ký.

PHAN LAW VIETNAM

Hotline: 1900.599.995 – 0794.80.8888 

Email: info@phan.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *