Bảo hộ giải pháp hữu ích

Giống như sáng chế, giải pháp hữu ích cũng là giải pháp kĩ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Điều kiện bảo hộ giải pháp hữu ích có phần “thoáng” và “dễ” hơn so với sáng chế, đặc biệt việc không đòi hỏi tính sáng tạo cao có thể nói là cứu cánh cho nhiều ý tưởng bởi đảm bảo tính sáng tạo tuyệt đối không phải là điều dễ dàng.

Tuy nhiên, để được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích thì phải đáp ứng 03 điều kiện sau:

Có tính mới

Giải pháp chưa được bộc lộ công khai dưới dưới hình thức công bố, sử dụng hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký bảo hộ hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên.

Khả năng áp dụng công nghiệp

Giải pháp hữu ích phải có khả năng thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình và thu được kết quả ổn định.

dang-ky-bao-ho-giai-phap-huu-ich
Đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích – Ảnh PLV

Không thuộc 07 đối tượng loại trừ

  1. Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;
  2. Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;
  3. Cách thức thể hiện thông tin;
  4. Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mĩ;
  5. Giống thực vật, giống động vật;
  6. Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;
  7. Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích chỉ có giá trị trong vòng 10 năm và không được gia hạn. Do giải pháp hữu ích không quá đề cao sự sáng tạo nên đó cũng là lý do mà vòng đời bảo hộ ngắn.


PHAN LAW VIETNAM

Hotline: 1900.599.995 – 0794.80.8888 

Email: info@phan.vn