Tên thương mại và tên doanh nghiệp

Có rất nhiều công ty trên thị trường hiện nay được người tiêu dùng gọi bằng tên thương mại để

Read more

Bảo hộ tên thương mại là vô thời hạn

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt

Read more

Điểm giống nhau giữa tên thương mại và nhãn hiệu

Nhãn hiệu và tên thương mại là hai đối tượng hoàn toàn khác nhau theo quy định của pháp luật.

Read more

So sánh tên thương mại và chỉ dẫn địa lý

Tên thương mại và chỉ dẫn địa lý là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, trên thực

Read more

So sánh Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid về đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Cùng với sự phát triển và hội nhập kinh tế, để khẳng định vị thế và thương hiệu ở nước

Read more

Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ vô thời hạn, đúng hay sai?

Chỉ dẫn địa lý là đối tượng sỡ hữu trí tuệ được bảo hộ vô thời hạn kể từ ngày

Read more

Dịch vụ đăng ký chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam

Khi những vấn đề về bản quyền được quan tâm mạnh mẽ thì những khái niệm  liên quan ngày càng

Read more
Page 1 of 512345
Translate »