Tác phẩm nhiếp ảnh là một đối tượng bảo hộ bản quyền

Tác phẩm nhiếp ảnh là một sản phẩm của sự sáng tạo, nó được thể hiện dưới dạng hình ảnh

Read more

Những khái niệm của pháp luật về tác phẩm điện ảnh

Theo Điều 4 Luật Điện ảnh thì tác phẩm điện ảnh là sản phẩm nghệ thuật được biểu hiện bằng

Read more

Đăng ký bản quyền kịch bản phim

Việc đăng ký bản quyền kịch bản phim cũng tương tự như đi đăng ký quyền tác giả chỉ khác

Read more

5 yếu tố chứng tỏ một kịch bản chương trình truyền hình thành công

Kịch bản là một văn bản mô tả đầy đủ, cụ thể, rõ ràng các diễn biến của một tác

Read more

Những điều cần lưu ý khi đăng ký bản quyền kịch bản TVC

Cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, internet và chất lượng cuộc sống không ngừng tăng lên,

Read more

Đăng ký bản quyền kịch bản chương trình truyền hình Game show

Chương trình truyền hình, các game show giải trí trên truyền hình đều là những tài sản sở hữu trí

Read more

Bảo vệ bản quyền phim nước ngoài nhập khẩu về Việt Nam

Những năm gần đây, hành vi xâm phạm bản quyền phim diễn ra rất mạnh mẽ. Có trường hợp, phim

Read more

Vấn đề bảo vệ bản quyền trong số hoá tài liệu

Số hóa tài liệu là việc sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại chuyển đổi các hình thức

Read more

Quy trình xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả

Pháp luật sở hữu trí tuệ đã đưa ra những quy định về xử lý hành vi xâm phạm quyền

Read more

Điều kiện để bảo hộ tên thương mại

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt

Read more
Page 3 of 612345...Last »
Translate »